Социология в Украине
Смотрел вот тут: http://www.futurama.ru/polnometrazhnye/2234-istoriya-chernoy-shhuny.html.