Социология в Украине

Управління інтелектуальною власністюУправління інтелектуальною власністюКнижка присвячена питанням Управління Інтелектуальною Власністю на всіх етапах її життєвого циклу: від ідеї до конкретного результату — отримання прибутку. Ці питання виникають у кожній компанії, що прагне створити конкурентноздатні товари та послуги й одержати максимальний прибуток. Тут детально розглянуто практичні питання створення, набуття прав, комерціалізації та захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності.
Книжка розрахована на державних службовців, МЕНЕДЖЕРІВ промислових підприємств і наукових центрів, винахідників та студентів вищих навчальних закладів, які цікавляться питаннями комерціалізації результатів досліджень і розробок, стратегічного розвитку компанії й управління інноваціями.

Оглавление

Вступ
Розділ 1. Інтелектуальна власність як об'єкт управління
1.1 Інтелектуальна власність як право
1.1.1 Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності
1.1.2 Подвійна природа права інтелектуальної власності
1.1.3 Обмеження права інтелектуальної власності
1.1.4 Здійснення майнових прав інтелектуальної власності
1.2 Об'єкти права інтелектуальної власності
1.2.1 Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності
1.2.2 Об'єкти авторського права та суміжних прав
1.2.2.1 Об'єкти авторського права
1.2.2.2 Об'єкти суміжних прав
1.2.3. Результати науково-технічної творчості
1.2.3.1 Винахід, корисна МОДЕЛЬ, промисловий зразок
1.2.3.2 Компонування інтегральних мікросхем
1.2.3.3 Сорти рослин, породи тварин
1.2.3.4 Наукові відкриття
1.2.3.5 Раціоналізаторські пропозиції
1.2.3.6 Комерційна таємниця
1.2.4 Комерційні позначення
1.2.4.1 Торговельні марки
1.2.4.2 Географічні зазначення
1.2.4.3 Комерційні найменування
1.3 Суб'єкти права інтелектуальної власності
1.3.1 Суб'єкти авторського права та суміжних прав
1.3.1.1 Суб'єкти авторського права
1.3.1.2 Суб'єкти суміжних прав
1.3.2 Суб'єкти права на результати науково-технічйої творчості
1.3.3 Суб'єкти права на комерційні позначення
1.3.4 Чи є держава суб'єктом права інтелектуальної власності?
1.4 Законодавство України про інтелектуальну власність
1.4.1 Еволюція законодавства про інтелектуальну власність в Україні
1.4.2 Сучасний стан законодавства України про інтелектуальну власність
1.5 Державна СИСТЕМА правової охорони інтелектуальної власності
1.6 Міжнародна система інтелектуальної власності
1.6.1 Міжнародні договори з питань інтелектуальної власності
1.6.2 Всесвітня організація інтелектуальної власності
1.7 Поняття управління інтелектуальною власністю
1.8 Принципи управління інтелектуальною власністю
Розділ 2. Управління процесом створення об'єктів права інтелектуальної власності
2.1 Відмінності життєвого циклу об'єкта права інтелектуальної власності від життєвого циклу нового товару
2.1.1 Життєвий цикл нового товару
2.1.2 Життєвий цикл об'єкта права інтелектуальної власності
2.1.3 Особливості маркетингу інноваційних товарів на різних етапах їхнього життєвого циклу
2.2 Пошук та генерування нових ідей
2.2.1 Відбір нових ідей
2.2.1.1 Етапи відбору нових ідей
2.2.1.2 Процедура відбору ідей
2.2.1.3 Технічний аналіз конкурента
2.2.1.4 Процедура отримання нових ідей із зовнішніх джерел
2.2.2 Генерування ідей
2.2.2.1 Цілі та передумови генерування нових ідей
2.2.2.2 Аналіз тенденцій
2.2.2.3 Методи експертних оцінок
2.2.2.4 Багатоваріантний аналіз
2.3 Прогнозування нових технологій
2.3.1 Необхідність і завдання прогнозування
2.3.2 Основні методи прогнозування технологій
2.3.3 Заміна технологій
2.4 Патентні Дослідження на різних стадіях процесу розроблення нової продукції
2.4.1 Взаємозв'язок стадій розроблення нової продукції з патентними дослідженнями
2.4.2 Патентні дослідження на стадії пошуку нових ідей
2.4.3 Патентні дослідження на стадії відбору ідей
2.4.4 Патентні дослідження на стадії формування концепції нової продукції
2.4.5 Патентні дослідження на стадії формування концепції технологічного процесу
2.4.6 Патентні дослідження на стадії розроблення продукції
Розділ 3. Управління процесом набуття прав на об'єкти права інтелектуальної власності
3.1 Стратегії правової охорони результатів досліджень і розробок
3.1.1 Стратегія захисту від конкурентів
3.1.2 Стратегія нападу на конкурентів
3.1.3 Стратегія створення іміджу компанії
3.1.4 Стратегія оптимізації фінансово--господарської діяльності
3.1.5 Визначення етапу, на якому слід здійснювати правову охорону
3.2 Відпрацювання рішення про необхідність правової охорони
3.3 Оцінка доцільності правової охорони
3.4 Оцінка доцільності отримання патенту
3.5 Вибір між патентною охороною та засекречуванням
3.6 Розподіл прав на об'єкти права інтелектуальної власності між суб'єктами права
Розділ 4. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах
4.1 Зростання розуміння ролі інтелектуальної власностів сучасній економіці та необхідності управляти нею
4.2 Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю
4.2.1 Дослідницька угода
4.2.2 Політика та правила щодо інтелектуальної власності
4.3 Управління інтелектуальною власністю
4.3.1 Розуміння інтелектуальної власності
4.3.2 Підвищення рівня обізнаності офісу з передання технологій
4.4 Формальне розголошення інформації про інтелектуальну власність офісом з передання технологій
4.4.1 Попередня оцінка
4.4.2 Детальна оцінка
4.4.3 Підготовка до використання технології
4.5 Ліцензування
4.6 Управління після угоди
4.7 Ключові чинники успіху впровадження технологій
4.8 Управління процесами створення об'єктів права інтелектуальної власності в наукових організаціях України
4.8.1 Тенденції розвитку наукового потенціалу України
4.8.2 Управління Інтелектуальною Власністю у вищих навчальних закладах України
4.8.3 Проблема розподілу прав на об'єкти права інтелектуальної власності при управлінні правами на результати досліджень
Розділ 5. Управління процесом використання об'єктів права інтелектуальної власності
5.1 РОЛЬ інтелектуальної власності в управлінні підприємством
5.2 Формування портфелю інтелектуальної власності на підприємстві
5.2.1 Загальні підходи до формування портфелю об'єктів права інтелектуальної власності
5.2.2 Послідовність формування портфелю ОПІВ на підприємстві
5.3 Запобігання втраті комерційної таємниці
5.4 Запобігання передчасному розкриттю винаходів
5.5 Моніторинг інноваційної діяльності компаній-конкурентів
5.5.1 Виявлення конкурентів
5.5.2 Запобігання порушенню чужих прав
5.5.3 Виявлення фактів порушення прав своєї компанії
5.5.4 Патентний наступ на конкурентів
5.6 Інформаційне забезпечення управління інтелектуальною власністю
5.6.1 Створення бази даних об'єктів права інтелектуальної власності
5.6.2 Джерела патентної інформації
5.6.3 Проведення патентного пошуку для оцінки патентоздатності технічних рішень
5.6.4 Проведення патентного пошуку під час експертизи на патентну чистоту
5.6.5 Пошук під час аналізу тенденцій розвитку
5.6.6 Пошук з метою аналізу діяльності фірм-конкурентів
5.6.7 Пошук з метою встановлення вимог до продукції конкретного виду
5.6.8 Пошук з метою встановлення рівня техніки
5.7 Колективне управління правами суб'єктів авторського права та суміжних прав
5.8 Інвентаризація та бухгалтерський облік об'єктів права інтелектуальної власності на підприємстві
5.8.1 Інвентаризація інтелектуальної власності
5.8.2 Бухгалтерський облік інтелектуальної власності
5.8.3 Оподаткування операцій з об'єктами права інтелектуальної власності
5.9 Оцінка вартості прав на об'єкти права інтелектуальної власності
5.9.1 Цілі та нормативно-правова база оцінки
5.9.2 Підходи до оцінки
5.9.3 Метод оцінки вартості прав на об'єкти права інтелектуальної власності
5.9.4 Оцінка вартості прав на результати науково-технічної діяльності
5.9.5 Оцінка вартості прав на об'єкти авторського права
5.9.6 Оцінка вартості ліцензії
5.9.7 Оцінка вартості гудвілу
5.9.8 Оцінка вартості «людського капіталу»
Розділ 6. Інтелектуальна власність при управлінні інноваційними проектами
6.1 Інтелектуальна власність як основа інноваційного проекту
6.2 Особливості правової охорони результатів наукових досліджень і розробок, виконаних до здобуття Україною незалежності
6.3 Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок
6.4 Інтелектуальна власність на різних стадіях управління інноваційним проектом
6.5 Оцінка економічної ефективності інноваційних проектів
6.5.1 Критерії для оцінки економічної ефективності
6.5.2 Чиста дійсна вартість (NPV)
6.5.3 Період окупності (РВР)
6.5.4 Внутрішня норма віддачі (IRR)
6.5.5 Індекс прибутковості (PI)
6.5.6 Середній дохід на чистий капітал (BRR)
Розділ 7. Управління трансфером технологій
7.1 Об'єкти та суб'єкти трансферу технологій
7.2 Форми та основні етапи трансферу технологій
7.3 Види договорів про трансфер технологій та передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності
7.4 Пошук партнерів, підготування та проведення переговорів щодо передачі прав на об'єкти права інтелектуальної власності
7.5 Передліцензійні угоди
7.6 Зміст договорів про передачу прав на використання інтелектуальної власності
7.7 Договори, що супроводжують трансфер технологій
Розділ 8. Захист права інтелектуальної власності в Україні
8.1 Види порушень прав на об'єкти права інтелектуальної власності
8.2 Запобігання порушенням прав на об'єкти права інтелектуальної власності
8.3 Відстеження порушень прав інтелектуальної власності
8.4 Форми та способи захисту прав інтелектуальної власності
8.4.1 Форми захисту прав
8.4.2 Способи захисту прав інтелектуальної власності
8.4.2.1 Адміністративно-правовий спосіб захисту прав
8.4.2.2 Цивільно-правовий спосіб захисту прав
8.4.2.3 Кримінальна відповідальність за порушення прав
8.4.3 Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS
Перелік посилань

Характеристики "Управління інтелектуальною власністю"

Формат: djvu. Размер: 4 Mb. Страниц: 448. Издательство: «КІС». Год издания: 2005. Книга

Скачать книгу

Скачивая файл, Вы соглашаетесь со следующими правилами:
Вся информация, размещённая на сайте, собрана из общедоступных публичных ресурсов сети интернет и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Вся информация, которую содержит сайт, не может быть использована ни в каких иных целях, кроме ознакомления.
Данный проект является некоммерческим и авторы не несут никакой материальной ответственности.
После ознакомления файл должен быть удален с Вашего компьютера - иначе все последствия - полностью под Вашу ответственность и на Ваше усмотрение.
Если Вы являетсь автором или владельцем авторских прав произведений, информация о которых размещена на сайте - Вы можете дополнить, изменить или удалить информацию о вашем произведении, связавшись с администрацией сайта - ramir&ua.fm.
Администрация сайта напоминает - мы не изготавливаем электронные версии произведений, не храним и не рапространяем файлы - мы лишь РАЗМЕЩАЕМ ИНФОРМАЦИЮ о доступных в сети ресурсах для ознакомления.
Обратите внимание, чтобы началась закачка откроется новая вкладка, а затем вернется обратно. Если Вы не можете скачать файл - проверьте свои настройки. Увы, но такова реализация скачивания у нас на ресурсе, дабы избежать ненужных хлопот.

Книги по теме