Социология в Украине

Історія культури УкраїниІсторія культури УкраїниПропонований посібник розкриває процес розвитку історії культури України, її народу, розглядає найбільш значні набутки, які увійшли до кращих надбань і досягнень слов'янських націй та цивілізованого світу.
Історичний огляд культурних процесів дає змогу простежити розвиток культури України від давніх часів до сьогодення.
Для студентів коледжів, вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться історією культури України.
Розділи І—V написав В. Бокань, розділи VI—XII — А. Польовий.

Оглавление

Переднє слово
Розділ І. КУЛЬТУРА ПРАСЛОВ'ЯН
Що вивчає історія культури України
Історична НАУКА про цілісність української культури
Український народ — корінне населення України
Походження українського народу
Релігія слов'янських племен
Особливості язичницьких вірувань і пантеону божеств
Мистецькі набутки слов'ян
Особливості трипільської культури
Особливості Культурного процесу скіфського періоду
Черняхівська культура та її місце у культурному надбанні слов'ян
До питання про праслов'янську писемність
Розділ ІІ. КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Про витоки культурного процесу Київської Русі
Вплив запровадження християнства та розвиток культури Київської Русі
Кирило та Мефодій — просвітники слов'ян
Володимир Великий у культурному розвитку
Ярослав Мудрий і культурний розвиток Київської Русі
Найвизначніші пам'ятки Київської Русі
Характерні особливості забудови Києва
Писемні джерела, що оповідають про Русь і русичів
Літературні пам'ятки Київської Русі
Характерні особливості рукописної книги Київської Русі
Музичне мистецтво Київської Русі
Зв'язок культури Київської Русі з античністю
Чи були знищені культурні набутки за татаро-монгольської навали?
Внесок Київської Русі в розвиток культури
Розділ ІІІ. КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ НАПЕРЕДОДНІ І В ДОБУ КОЗАЧЧИНИ
Вплив культури Київської Русі на життя Литовського князівства
Перші книгодрукарі слов'ян
Іван Федоров — першодрукар України
Характерні особливості архітектури XIV ст
Іконопис XIV—XV ст
Поділ України та розвиток культури
Братства і розвиток культури
РОЛЬ братських шкіл у становленні освіти
Полемічна література XVI ст
Боротьба українців проти асиміляторських заходів, за збереження національної культури
Внесок Києво-Могилянської академії у розвиток освіти України
Особливості пісенно-поетичної творчості козацької доби
Петро Конашевич-Сагайдачний — видатний діяч України
Книги Лаврської друкарні
Особливості реформаційного руху в Україні
Передумови формування українського театру
Особливості архітектури козацької доби
Народні думи й пісні про визвольну війну
Культурологічна та просвітницька діяльність Івана Мазепи
Перші шкільні підручники
Колегії в Україні
Розділ IV. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XVII-XVIII ст
Феофан Прокопович — видатний діяч просвітництва і культури
Козацькі літописи
Вплив української культури на розвиток культурних процесів Росії
"Українське" бароко
Григорій Сковорода — просвітитель, філософ, поет
Театральне мистецтво
Нові тенденції розвитку образотворчого мистецтва другої половини XV1—XVIII ст
Культурно-мистецький процес України у XVIII ст
Освіта в Україні у XVIII ст
Архітектура й образотворче мистецтво другої половини XVIII ст
Музичне життя України XVIII—XIX ст
Зв'язок народного та професійного мистецтва другої половини XVIII — середини XIX ст
Розділ V. ПРОБУДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Культурний процес другої половини ХІХ ст
Українська наука і культура початку ХІХ ст
Розвиток науки в Україні початку ХІХ ст
Організація науково-мистецьких товариств
Тенденції розвитку української літератури ХІХ ст
Реформа освіти 1803—1804 рр
"Театр корифеїв"
Реформа освіти у другій половині ХІХ ст
Недільні школи, клубні заклади та бібліотеки в Україні
"Просвіти" та їх роль у культурному процесі
Розвиток музичного мистецтва наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст
Становлення української професійної художньої школи
Образотворче мистецтво початку ХХ ст
Навчальні заклади для жінок
Музейна справа в Україні
Меценати та колекціонери
Політичне життя та культурний процес в Україні на початку ХХ ст.
Україна напередодні 1917 р
Розділ VI. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1920 рр.)
Освіта
Вища школа
Наука
Література
Театр
Музика
Преса, книгодрукування
Розділ VII. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ
Українізація
Національні меншини
Освіта
Середня спеціальна і вища школа
Наука
Література
Театр
Кіно
Музика
Образотворче мистецтво
Архітектура
Культурно-освітня робота. Ліквідація неписьменності
Преса
Видавництва
Розділ VIII. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА У 30-ТІ РОКИ
Освіта
Вища школа
Наука
Література
Образотворче мистецтво
Театр
Кіно
Музика
Культосвітня робота
Засоби масової інформації
Розділ ІХ. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В РОКИ ВІЙНИ
Наука
Освіта
Преса. Радіо
Театр та кіно
Образотворче мистецтво
Розділ Х. КУЛЬТУРА ПОВОЄННОГО ЧАСУ
Освіта
Наука
Література
Театр
Кіно
Музика
Архітектура та образотворче мистецтво
Засоби масової інформації
Культосвітні заклади
Розділ ХІ. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ
Освіта
Вища освіта
Наука
Література
Кіно
Театр
Музика
Архітектура та образотворче мистецтво
Преса
Культосвітні заклади
Розділ ХІІ. КУЛЬТУРА В ЧАСИ ПЕРЕБУДОВИ ТА СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Національно-культурне відродження
Освіта
Вища і середня спеціальна освіта
Наука
Література
Театр
Кіно
Музика
Засоби масової інформації
Культурний внесок діаспори
Список використаної та рекомендованої літерутури

Характеристики "Історія культури України"

Формат: pdf. Размер: 1,1 Mb. Страниц: 255. Издательство: МАУП. Год издания: 2002. Книга

Скачать книгу

Скачивая файл, Вы соглашаетесь со следующими правилами:
Вся информация, размещённая на сайте, собрана из общедоступных публичных ресурсов сети интернет и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Вся информация, которую содержит сайт, не может быть использована ни в каких иных целях, кроме ознакомления.
Данный проект является некоммерческим и авторы не несут никакой материальной ответственности.
После ознакомления файл должен быть удален с Вашего компьютера - иначе все последствия - полностью под Вашу ответственность и на Ваше усмотрение.
Если Вы являетсь автором или владельцем авторских прав произведений, информация о которых размещена на сайте - Вы можете дополнить, изменить или удалить информацию о вашем произведении, связавшись с администрацией сайта - ramir&ua.fm.
Администрация сайта напоминает - мы не изготавливаем электронные версии произведений, не храним и не рапространяем файлы - мы лишь РАЗМЕЩАЕМ ИНФОРМАЦИЮ о доступных в сети ресурсах для ознакомления.
Обратите внимание, чтобы началась закачка откроется новая вкладка, а затем вернется обратно. Если Вы не можете скачать файл - проверьте свои настройки. Увы, но такова реализация скачивания у нас на ресурсе, дабы избежать ненужных хлопот.

Книги по теме