Социология в Украине

Аграрне право УкраїниАграрне право УкраїниУ підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та функціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.
Підручник буде корисним для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та викладачів правознавчих, аграрних, землевпорядних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами аграрного законодавства і права України.

Оглавление

Вступ
Розділ 1. Предмет, метод, принципи і СИСТЕМА аграрного права
§ 1. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості
§ 2. Предмет аграрного права України; його зміст та особливості
§ 3. Принципи аграрного права України
§ 4. Система аграрного права України
Розділ 2. Розвиток науки аграрного права
§ 1. Поняття науки аграрного права
§ 2. Становлення української науки сільськогосподарського (аграрного) права
§ 3. Основні напрями аграрно-правових наукових досліджень на сучасному етапі
3.1. Проблеми сучасного наукового правового забезпечення аграрної реформи в Україні
3.2. НАУКА про розвиток сучасного аграрного законодавства та розробку його теоретичних засад
3.3. Нові правові інститути аграрного права України; проблеми їх розвитку; РОЛЬ юридичної науки в їх обгрунтуванні
§ 4. Представники науки аграрного права України
Розділ З. Джерела аграрного права
§ 1. Особливості джерел аграрного права
§ 2. Конституція України — правова основа джерел аграрного права
§ 3. Закони — основні джерела аграрного права
§ 4. Підзаконні акти в системі джерел аграрного права
§ 5. Локальні нормативні акти
Розділ 4. Аграрні правовідносини
§ 1. Поняття, види й особливості аграрних правовідносин
§ 2. Внутрішні аграрні правовідносини
§ 3. Зовнішні аграрні правовідносини
Розділ 5. Суб'єкти аграрного права
§ 1. Поняття і класифікація суб'єктів аграрного права
§ 2. Особливості правового СТАТУСУ суб'єктів аграрного господарювання
§ 3. Загальні засади створення та ліквідації суб'єктів аграрного господарювання
Розділ 6. Правове регулювання переходу до ринкових відносин в АПК
§ 1. Загальні питання ринкових перетворень на селі
§ 2. Правове регулювання приватизації в АПК
§ 3. Правове регулювання паювання
§ 4. Правові засоби формування інфраструктури аграрного ринку
§ 5. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі
§ 6. Правове забезпечення формування ринку сільськогосподарської техніки
§ 7. Правове регулювання ринку зерна
§ 8. Правове регулювання ринку цукру
§ 9. Правове регулювання ринку алкоголю й тютюну
Розділ 7. Державне регулювання сільського господарства
§ 1. Правові засади державної регулятивної діяльності в сільському господарстві
§ 2. Форми й методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві
§ 3. Система й повноваження державних органів, які здійснюють регулювання сільського господарства
§ 4. Органи державного контролю та інспекції в АПК
Розділ 8. Правове регулювання виробничо-господарської та фінансової діяльності сільськогосподарських організацій
§ 1. Поняття виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання
§ 2. Загальна характеристика фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання
Розділ 9. Організаційно-правове забезпечення соціального розвитку села
§ 1. Поняття соціального розвитку села
§ 2. Правовий режим об'єктів соціальної сфери села
§ 3. Правове забезпечення наукових досліджень, підготовки КАДРІВ для села та зайнятості сільського населення
§ 4. Правове регулювання розвитку житлово-комунального та дорожного господарства на селі
§ 5. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування жителів сільського населення
Розділ 10. Відповідальність за порушення аграрного законодавства
§ 1. Поняття відповідальності за порушення аграрного законодавства
§ 2. Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у сільськогосподарському виробництві
§ 3. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств
§ 4. Майнова відповідальність за аграрні правопорушення
§ 5. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства
Розділ 11. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення
§ 1. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення
§ 2. Землі сільськогосподарського призначення як об'єкт правового регулювання
§ 3. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення
§ 4. Права та обов'язки сільськогосподарських землекористувачів
Розділ 12. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві
§ 1. Правові форми використання природних ресурсів у сільському господарстві
§ 2. Правове регулювання водокористування в сільському господарстві
§ 3. Правове регулювання надрокористування в сільському господарстві
§ 4. Правове регулювання використання тваринного світу у сільському господарстві
§ 5. Правове регулювання використання рослинного світу в сільському господарстві
§ 6. Правове регулювання лісокористування в сільському господарстві
Розділ 13. Правове становище господарських товариств в АПК
§ 1. Поняття та загальна характеристика правового становища господарських товариств в АПК
§ 2. Правовий статус сільськогосподарських акціонерних товариств
§ 3. Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю
§ 4. Особливості правового статусу найманих працівників у сільськогосподарських акціонерних товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю
§ 5. Особливості ліквідації сільськогосподарських акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю
Розділ 14. Правовий статус сільськогосподарського кооперативу
§ 1. Поняття та види сільськогосподарських кооперативів
§ 2. Правові умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів
§ 3. Статути сільськогосподарських кооперативів
§ 4. Членство в сільськогосподарських кооперативах
§ 5. Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу
§ 6. Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція
§ 7. Правові засади реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів
Розділ 15. Правове становище фермерських господарств
§ 1. Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських господарств
§ 2. Умови і порядок створення фермерського господарства та припинення його діяльності
§ 3. Земельні правовідносини у фермерському господарстві
§ 4. Майнові правовідносини у фермерському господарстві
§ 5. Правове регулювання господарської діяльності фермерського господарства
§ 6. Відносини фермерського господарства з бюджетом, банківськими установами та страховими організаціями
Розділ 16. Правове регулювання ведення особистих селянських господарств
§ 1. Поняття та основні ознаки особистого селянського господарства
§ 2. Правовий режим майна особистого селянського господарства
§ 3. Правовий режим земель особистого селянського господарства
§ 4. Державна підтримка особистих селянських господарств
Розділ 17. Правове становище державних сільськогосподарських підприємств
§ 1. Поняття та загальна характеристика правового становища державних і комунальних сільськогосподарських підприємств
§ 2. Правовий режим майна та особливості здійснення господарської діяльності державними й комунальними сільськогосподарськими підприємствами
Розділ 18. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності
§ 1. Загальна характеристика законодавства про окремі види сільськогосподарської діяльності
А. Правове регулювання тваринництва
§ 2. Загальна характеристика правового регулювання галузі тваринництва
§ 3. Правове регулювання племінної справи у тваринництві
§ 4. Правове регулювання бджільництва
§ 5. Правове регулювання виробництва рибної продукції
§ 6. Правове регулювання ветеринарної медицини
§ 7. Правова охорона прав на штами мікроорганізмів
Б. Правове регулювання рослинництва
§ 8. Правова охорона прав на сорти рослин
§ 9. Правове регулювання насінництва
§ 10. Правове регулювання захисту рослин
§ 11. Правові аспекти вирощування наркотичних рослин
Розділ 19. Договірні відносини сільськогосподарських організацій (орендні відносини)
§ 1. Особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин у сільському господарстві
§ 2. Класифікація договірних зобов'язань у сільському господарстві
§ 3. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції
§ 4. Особливості аграрно-правового регулювання ринку зерна та заставних
закупівель сільськогосподарської продукції
Розділ 20. Договори на використання науково-технічної продукції у сільському господарстві
§ 1. Науково-технічна продукція як об'єкт правового регулювання та обігу в сільському господарстві
§ 2. Договори на передачу майнового права на науково-технічну продукцію та прав на її використання
2.1. Права на сорт як окремий предмет договору на використання науково-технічної продукції
2.2. Права на селекційні досягнення у тваринництві як окремий предмет договору на використання науково-технічної продукції
§ 3. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт у сфері сільського господарства
Розділ 21. Правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції
§ 1. Поняття та загальна характеристика правового забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції
§ 2. Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції
§ 3. Права, обов'язки та відповідальність виробників, постачальників і продавців щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції
Розділ 22. Правове регулювання охорони довкілля в сільському господарстві
§ 1. Загальна характеристика законодавства про охорону довкілля в сільському господарстві
§ 2. Правова охорона ґрунтів та інших природних ресурсів у сільському господарстві
§ 3. Правовий інститут меліорації земель у сільському господарстві
§ 4. Правове регулювання хімізації сільського господарства
§ 5. Правове регулювання поводження з відходами сільського господарства
§ 6. Правове регулювання застосування біотехнологій у сільському господарстві
§ 7. Правове регулювання ведення сільськогосподарської діяльності в умовах надзвичайних екологічних ситуацій

Характеристики "Аграрне право України"

Формат: pdf. Размер: 2,4 Mb. Страниц: 175. Издательство: Істина. Год издания: 2007. Книга

Скачать книгу

Скачивая файл, Вы соглашаетесь со следующими правилами:
Вся информация, размещённая на сайте, собрана из общедоступных публичных ресурсов сети интернет и предназначена исключительно для ознакомительных целей. Вся информация, которую содержит сайт, не может быть использована ни в каких иных целях, кроме ознакомления.
Данный проект является некоммерческим и авторы не несут никакой материальной ответственности.
После ознакомления файл должен быть удален с Вашего компьютера - иначе все последствия - полностью под Вашу ответственность и на Ваше усмотрение.
Если Вы являетсь автором или владельцем авторских прав произведений, информация о которых размещена на сайте - Вы можете дополнить, изменить или удалить информацию о вашем произведении, связавшись с администрацией сайта - ramir&ua.fm.
Администрация сайта напоминает - мы не изготавливаем электронные версии произведений, не храним и не рапространяем файлы - мы лишь РАЗМЕЩАЕМ ИНФОРМАЦИЮ о доступных в сети ресурсах для ознакомления.
Обратите внимание, чтобы началась закачка откроется новая вкладка, а затем вернется обратно. Если Вы не можете скачать файл - проверьте свои настройки. Увы, но такова реализация скачивания у нас на ресурсе, дабы избежать ненужных хлопот.

Книги по теме