Социология в Украине

Все книги автора в библиотеке - Ващаєв

Найдено - 1

Социология

МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ (Ващаєв Сергій Сергійович.)

МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВУсі соціально-економічні явища мають надзвичайно складну структуру та взаємозв'язки. Кожному конкретному явищу притаманні унікальні властивості, які можна кількісно охарактеризувати певними множинами статистичних показників. В будь-якому випадку ці показники відрізняються за способами обчислення, ознаками часу, аналітичними можливостями.
Тому в процесі аналізу складних соціально-економічних явищ виникає потреба у визначенні одного статистичного показника, здатного відобразити узагальнюючу властивість того чи іншого явища, і якій можна використовувати у статистичному аналізі поряд з іншими статистичними показниками.
Перехід від множини показників до одного максимально інформативного узагальнюючого показника - це визначення місця (рейтингу) певного об'єкту в усій їх сукупності. Геометрично він буде інтерпретуватися як точка в багатовимірному просторі, координати якої вказують на масштаб або позицію такого об'єкта.
РЕЙТИНГИ, поєднуючи різнобічні властивості складних соціально-економічних явищ, застосовуються для діагностики стану об’єктів управління (техніко-економічного, фінансового тощо), в моніторингу кон’юнктури ринків, при прогнозуванні комерційних, страхових, політичних ризиків, в міжнародних і регіональних порівняннях.